Mijn m.ouders en tante Mieke gingen weg om 8 uur en kwamen daar om 11,25 uur  aan. De vader van Tom

ving hen op. Tom  is een maat van Mike. Ze gingen met alle verwanten per bus naar Weert  en hadden daar in het gemeentehuis een  lunch. Daarna stelden de soldaten zich op en marcheerden door het stadje heen naar de nieuwe markt onder begeleiding van de fanfare van de landmacht en andere  soldaten.

Op de markt werd de eed afgelegd onder het vaandel van het Regiment der Limburgse Jagers.

Er waren veel belangstellenden, waaronder veel veteranen, inwoners uit de het stadje zelf en natuurlijk de familieleden.

107 Jongens legden de eed af en wij waren uiteraard best trots op Mike.(ja, ik ook hoor.)

De soldaten marcheerden terug naar het gemeentehuis en ze gingen met hun familie terug naar de kazerne in Weert.

Daar volgde een receptie. Mijn m.ouders en tante Mieke bleven er niet lang, want het was weer een heel eind terug naar huis en ze moesten mij ook nog ophalen.

Ik beloof: Trouw aan de Koningin,

                 Gehoorzaamheid aan de wetten en

                 Onderwerp mij aan de krijgsmacht.

                 Zo waarlijk helpe mijGod, Almachtig.                  

 

Het vaandel van de

Limburgse Jagers

 

 

De soldaten die hun eed of gelofte deden op 9 januari 2007 in Weert .

Mike zit bij het 42ste Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers, Charlie-compagnie.

 

 

Een van de veteranen, die ook op deze dag aanwezig was.

 

 

Ook de burgemeester van Weert was aanwezig.

Tom de Jong, een maat van Mike. Tom gaat ook naar Afghanistan.

 

 

De vlag van de Dutchbat.

 

De vaandelwacht treedt aan voor de ceremonie van het afleggen van de eed of voor het doen van de belofte.